Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (106 bài)
12332705

HƯỚNG ĐI PHÙ HỢP THỰC HIỆN ĐỔI MỚI DẠY VÀ HỌC

Tập trung đổi mới phương pháp dạy, hình thức tổ chức học đang được ngành Giáo dục - Đào tạo quan tâm không ngoài mục đích phát triển năng lực cho người học. Trường Tiểu học Sơn Thủy trong thời gian qua đã không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học để đáp ứng điều kiện dạy và học. Về với trường Tiểu học Sơn Thủy hôm nay chúng ta không chỉ ngạc nhiên trước những dãy nhà...

BÀI GIẢNG  (89 bài)

TƯ LIỆU  (25 bài)

GIÁO ÁN  (78 bài)

ĐỀ THI  (13 bài)

Website cá nhân tiêu biểu